V C 881/21

Sygnatura akt V C 881/21                                                                                         

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w  składzie:

    Przewodniczący      Sędzia Barbara Dolata

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

przeciwko Robertowi Ryllowi

o zapłatę 4 683,31 zł

 

postanawia:  Na podstawie art.  182 § 1 pkt 1 kpc umorzyć postępowanie.

 

 

 

 

                                                                                              Sędzia Barbara Dolata

 

 

Rejestr zmian dla: V C 881/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2022-05-19
Publikacja w dniu:
2022-05-19
Opis zmiany:
b/d