V C 604/22

Sygnatura akt V C 604/22                                                                                            

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 16 września 2022 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w składzie:

    Przewodniczący      Sędzia Barbara Dolata

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2022 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie

przeciwko Pawłowi Górakowi

o wydanie rzeczy ruchomej (art.  222 § 1 kc)

 

postanawia: umorzyć postępowanie.

 

 

                                                                                                                      Sędzia Barbara Dolata

 

Rejestr zmian dla: V C 604/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2022-09-19
Publikacja w dniu:
2022-09-19
Opis zmiany:
b/d