V C 3692/18

Sygnatura akt V C 3692/18                                                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 8 stycznia 2020 r.

 

Referendarz sądowy Hanna Stasiak w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Bank Handlowy w Warszawie S. A.

przeciwko Marlenie Wisle (Wisła) – PESEL 94050110769

- o zapłatę 4 485,53 zł

postanawia: 

 

ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marleny Wisły kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Jarosława Matuszaka.

 

Referendarz sądowy

Hanna Stasiak

 

 

 

 

"Pozew i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.