V C 1932/21

Sygnatura akt V C 1932/21 

 

 ZARZĄDZENIE

Poznań, dnia 22 czerwca 2022 r.

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny - Anna Sarnecka

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2022 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Miasta Poznań

przeciwko Jerzego Jankowskiego, Ewy Sowińskiej

o zapłatę

 

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych

zarządza:

 

  1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanych Jerzego Jankowskiego, Ewy Sowińskiej kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Marty Anny Wojciechowskiej,

 

/-/ referendarz sądowy

    Anna Sarnecka

 

  

 

 Pozew i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: V C 1932/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2022-06-23
Publikacja w dniu:
2022-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2022-06-23
Publikacja w dniu:
2022-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2022-06-23
Publikacja w dniu:
2022-06-23
Opis zmiany:
b/d