V C 1686/20

Sygn. akt. V C 1686/20

 

ZARZĄDZENIE

 

 

 

Sędzia Barbara Dolata w Sądzie  Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w V Wydziale Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasto Poznań

przeciwko Elżbiecie Klicper

o zapłatę

zarządza

  1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Elżbiety Klicper kuratora w osobie  radcy prawnej Marty Anny Wojciechowskiej .
  2. odpis pozwu z załącznikami  doręczyć kuratorowi dla pozwanej zakreślając 21 dni na udzielenie odpowiedzi na pozew ze wskazaniem wniosków dowodowych na poparcie zgłoszonych twierdzeń, na dokonanie poszukiwania pozwanej ( pod adresem wskazanym w pozwie i wszystkich innym miejscach - w tym portalach społecznościowych ) oraz przedstawienie informacji o wyniku tego poszukiwania .
  3. Odpis zarządzenia doręczyć pełnomocnikowi powoda oraz kuratorowi
  4. Odpis zarządzenia umieścić na 1 miesiąc na tablicy tut sądu oraz na portali internetowym  .
  5. Przedłożyć za 21 dni od doręczenia lub z pismami.

 

 

                                                                            Poznań, dnia 30 października 2020 r.

                                                                                      /-/ Sędzia Barbara Dolata

 

 

Rejestr zmian dla: V C 1686/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2020-11-02
Publikacja w dniu:
2020-11-02
Opis zmiany:
b/d