V C 1635/20

Sygnatura akt V C 1635/20                                                                                       

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w składzie:

    Przewodniczący      Sędzia Barbara Dolata

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2021 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie

przeciwko Pawłowi Górakowi

o wydanie rzeczy ruchomej (art.  222 § 1 kc)

 

postanawia: na podstawie art. 177 §1 pkt 1 kpc umorzyć postępowanie.

 

 

 

                                                                                                                      /-/ Sędzia Barbara Dolata

 

 

 

 

 

 

POUCZENIA

  1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie,
  2. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia
    z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu)

zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

  1. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia.
  2. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia.

Rejestr zmian dla: V C 1635/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2021-09-16
Publikacja w dniu:
2021-09-16
Opis zmiany:
b/d