V C 1196/19

Sygnatura akt V C 1196/19                                                                                       

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 7 stycznia 2021 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w składzie:

    Przewodniczący      Sędzia  Barbara Dolata

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2021 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Tomaszowi Krupińskiemu

 o zapłatę 4 915,76 zł

 

postanawia: Na podstawie art. 182 § 2 pkt 1 kpc umorzyć postępowanie.

 

                                                                                                                      Sędzia Barbara Dolata 

 

Pouczenie

  1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie,
  2. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia
    z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu)

zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

  1. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia.
  2. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia.

 

Rejestr zmian dla: V C 1196/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2021-01-14
Publikacja w dniu:
2021-01-14
Opis zmiany:
b/d