V C 1129/20

Sygnatura akt V C 1129/20                                                                                       

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 2 lipca 2021 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w  składzie:

    Przewodniczący      Sędzia  Barbara Dolata

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2021 r. w Poznaniu, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu

przeciwko Wojciechowi Olejniczakowi

o zapłatę

postanawia: na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

                                                                                              /-/ Sędzia Barbara Dolata

 

Rejestr zmian dla: V C 1129/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2021-07-14
Publikacja w dniu:
2021-07-14
Opis zmiany:
b/d