Punkt kasowy

 Budynek Sądu przy Al. Marcinkowskiego 32

Opłaty sądowe można uiścić w kasie sądu (hol główny budynku na parterze) w formie gotówkowej, w formie bezgotówkowej tj. przy użyciu karty płatniczej lub w formie zakupu e-znaku

Godziny urzędowania

 

Budynek Sądu przy ul. Chlebowej 4/8


Samoobsługowy terminal płatniczy

Opłaty sądowe można uiścić za pomocą wpłatomatu, który znajduje się w holu głównym budynku na parterze. Wpłatomat umożliwia dokonanie płatności z tytułu dochodów budżetowych, na rzecz Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda oraz zakup e-znaku, w formie bezgotówkowej, tj. przy użyciu karty płatniczej.

Terminal obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro. Urządzenie wyposażone jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego wsuwana jest karta.

Za pomocą wpłatomatu można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunki: dochodów budżetowych, funduszu PP i PP i sum na zlecenie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu m.in. z tytułu:

- opłata od pozwu,

- opłata od wniosku,

- opłata za kserokopię,

- opłata od zażalenia, skargi,

- grzywna,

- koszty postępowania,

- zaliczki do sprawy, wpis do Rejestru Spadkowego,

- nawiązki i świadczenia.

Za pośrednictwem urządzenia możliwy jest również zakup e-znaku.

E-znaki

Zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej można dokonać w budynku Sądu przy Al. Marcinkowskiego 32, hol główny budynku na parterze oraz w budynku przy ul. Chlebowej 4/8 za pośrednictwem samoobsługowego terminalu płatniczego, który znajduje się w holu budynku na parterze

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków w kasie sądu.  Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

E-płatności dla obywatele: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 roku.

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

  • •nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • •nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • •dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl:
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu w budynku przy Al. Marcinkowskiego 32 (hol główny budynku na parterze)

Wpłaty gotówkowe do depozytu

Wpłat gotówkowych na konta depozytów sądowych bez pobierania prowizji można dokonać w placówkach Banku Pekao SA tzw. pośrednika kasowego, na następujące rachunki bankowe:

68 1240 6957 0111 0000 0000 0967 - sumy depozytowe PLN (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

65 1240 6957 0978 0000 0000 0254 - sumy depozytowe EUR (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

42 1240 6957 0787 0000 0000 0227 - sumy depozytowe USD (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

76 1240 6957 0797 0000 0000 0182 - sumy depozytowe CHF (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

17 1240 6957 0789 0000 0000 0189 - sumy depozytowe GBP (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia).

 Link do strony zawierającej wykaz placówek Banku Pekao SA https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/rachunki-bankowe/obsluga-gotowkowa/   - zakładka "Dokumenty do pobrania".

Rejestr zmian dla: Punkt kasowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-08-12
Publikacja w dniu:
2021-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-09-19
Publikacja w dniu:
2018-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji