Prezes i Wiceprezesi Sądu

Prezes Sądu - SSR Michał Tasarek

61 647 36 00 (sekretariat)

 • Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu;
 • kieruje działalnością administracyjną Sądu i sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej;
 • nadzoruje Wydziały: II Cywilny oraz Wydziały Gospodarcze: VII (Rejestru Zastawów), VIII (Krajowego Rejestru Sądowego), i IX (KRS);
 • nadzoruje Oddziały: Kadr i Administracyjny (w zakresie określonym w §29 ust. 1 i 2 regulaminu urzędowania sądów powszechnych);
 • nadzoruje działania związane z wdrażaniem nowoczesnych technik informatycznych w Sądzie;
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i w związku z tym załatwia sprawy kadrowe w odniesieniu do tych grup pracowniczych – z wyłączeniem decyzji należących do kompetencji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu;
 • załatwia sprawy kadrowe w odniesieniu do kuratorów sądowych – z wyłączeniem decyzji należących do kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Kuratora Okręgowego, a także kontroluje pracę zawodowych i społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych;
 • jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu (z zastrzeżeniem art. 177§4 u.s.p.), wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy (z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości);

Wiceprezes Sądu - SSR Robert Grześ

61 647 36 04 (sekretariat)

 • zastępuje Prezesa Sądu;
 • Wiceprezes Sądu nadzoruje Wydziały Karne: III i VI;
 • pracę oddziału kancelarii tajnej oraz inspektora ds. obronnych;
 • sprawy ławników;
 • formalną działalność komorników działających przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji;
 • kontroluje pracę zawodowych i społecznych kuratorów oraz pracę zawodowych i społecznych kuratorów rodzinnych a także ośrodków kuratorskich;

Wiceprezes Sądu - SSR Karol Resztak

61 647 36 00 (sekretariat)

 • zastępuje Prezesa Sądu;
 • Wiceprezes Sądu nadzoruje Wydział IV Rodzinny i Nieletnich oraz Wydziały Cywilne:  I i V;

Rejestr zmian dla: Prezes i Wiceprezesi Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2022-01-17
Publikacja w dniu:
2022-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Stachowiak
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2020-01-08
Publikacja w dniu:
2020-01-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji