Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 580/20

  „Postanowieniem wydanym dnia 30 lipca 2021 roku przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny (sygn. akt I Ns 580/20) zezwolono wnioskodawczyni Jadwidze Jadłowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.800 zł (szesnaście tysięcy osiemset złotych) tytułem obowiązku naprawienia szkody polegającego na zapłacie na rzecz spadkobierców Władysławy Pawlak kwoty 16.000 zł oraz na rzecz spadkobierców Henryka Plamowskiego kwoty 800 zł, orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 04.02.2020 r. w sprawie VI K 1252/19; depozyt może być wydany spadkobiercom Władysławy Pawlak i henHenryka Plamowskiego, po wylegitymowaniu się przez nich prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia oraz wykazaniu tożsamości;

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 580/20

  Sygn. akt. I Ns 580/20

   

  ZARZĄDZENIE

   

                                                                                                      Dnia 30 lipca 2021 r.  

   

  Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziale I Cywilnym w osobie Aleksandry Łazar

  po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Jadwigi Jadłowskiej

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  zarządza:

  ustanowić dla nieznanych spadkobierców Władysławy Pawlak zmarłej dnia 28.06.2015 r. oraz Henryka Plamowskiego zmarłego dnia 25.04.2014 r. - którym przysługuje wobec wnioskodawczyni Jadwigi Jadłowskiej wierzytelność w łącznej kwocie 16.800 zł wynikająca z prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 04.02.2020 r. (sygn. akr VI K 1252/19), mocą którego nałożono na Jadwigę Jadłowską obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz spadkobierców Władysławy Pawlak kwoty 16.000 zł oraz na rzecz spadkobierców Henryka Plamowskiego kwoty 800 zł - kuratora w osobie radczyni prawnej Katarzyny Hensler-Kuczyńskiej.

   

                                                                                          St. Ref. sąd. Aleksandra Łazar

   

  Czytajwięcejo: