Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • IV R C 188/19/7

  Sygn. akt  IV RC 188/19

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 09 stycznia 2020 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

  po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2020 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z powództwa małoletniej Nicole Szymańskiej

  działającej przez przedstawicielkę ustawową Sandrę Szymańską 

  przeciwko Robertowi Szymańskiemu

  o podwyższenie alimentów

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Szymańskiego

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Marty Urbańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Szymańskiego ur. 27 stycznia 1971 roku, syna Ryszarda i Zdzisławy, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o podwyższenie alimentów.                                      

  sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

   

   

   

  Sygn. akt  IV RC 188/19

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 09 stycznia 2020 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

  po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2020 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z powództwa małoletniej Nicole Szymańskiej

  działającej przez przedstawicielkę ustawową Sandrę Szymańską 

  przeciwko Robertowi Szymańskiemu

  o podwyższenie alimentów

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Szymańskiego

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Marty Urbańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Szymańskiego ur. 27 stycznia 1971 roku, syna Ryszarda i Zdzisławy, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o podwyższenie alimentów.                                      

  sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

  Sygn. akt  IV RC 188/19

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 09 stycznia 2020 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

  po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2020 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z powództwa małoletniej Nicole Szymańskiej

  działającej przez przedstawicielkę ustawową Sandrę Szymańską 

  przeciwko Robertowi Szymańskiemu

  o podwyższenie alimentów

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Szymańskiego

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Marty Urbańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Szymańskiego ur. 27 stycznia 1971 roku, syna Ryszarda i Zdzisławy, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o podwyższenie alimentów.                                      

  sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

   

   

   

   

   

   

  Czytajwięcejo:
 • IVNsm 1484/19

  Sygn. akt: IV Nsm 1484/19

   

   

                             POSTANOWIENIE  

   

   

                                                                                       Dnia 13 stycznia 2020r.

  Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020r., w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym sprawy

  z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Wilda w Poznaniu

  przy uczestnictwie Mariusza Jankowskiego, Beaty Borowiak

  o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Mariusza Jankowskiego

   

  postanawia:

  1. Dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Mariusza Jankowskiego ustanowić kuratora w osobie adwokat Małgorzaty Mazur-Stepaniak, celem reprezentowania uczestnika postępowania w sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań - Wilda w Poznaniu, przy uczestnictwie Mariusza Jankowskiego, Beaty Borowiak o pozbawienie władzy rodzicielskiej, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV Nsm 1484/19.

  2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

  3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

   

  Starszy referendarz sądowy

      Aleksandra Świderska

   

   

   

  Czytajwięcejo: