Opłaty sądowe

Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Jeśli wniosło ją kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie. Zwolnienie od opłaty możliwe jest, o ile przewidują to przepisy procedury, na gruncie której toczy się postępowanie. Jeżeli więc skarga dotyczy prawa cywilnego i strona zwolniona jest od kosztów sądowych z ustawy (np. w sprawach z zakresu prawa pracy) lub została zwolniona przez sąd, będzie również zwolniona z tej opłaty. Można również złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty. Procedura karna nie przewiduje wcześniejszego zwolnienia z kosztów sądowych. W razie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania opłata podlega zwrotowi.

Akty prawne dot. kosztów sądowych w sprawach cywilnych


Krajowy Rejestr Sądowy - opłaty w postępowaniu rejestrowym

Krajowy Rejestr Karny

- opłaty w postępowaniu rejestrowym (podstawa prawna: rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji  z Krajowego Rejestru Karnego - Dz.U. nr 151 z 2003 r. poz. 1468)
 - za udzielenie informacji o osobie: 50,- zł w znakach opłaty sądowej
 - za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym: 100,- zł.

Rejestr Zastawów - opłaty:
- od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów: wpis stały w kwocie 200,- zł,
- od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów: wpis stały w kwocie 100,- zł,
- od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów: wpis stały w kwocie 50,- zł.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji