Opłaty sądowe

Opłata sądowa

  1. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

 

  1. Opłacie w postępowaniu cywilnym podlegają pisma, od których ustawa przewiduje jej pobranie. W takim przypadku warunkiem skutecznego złożenia pisma procesowego jest uiszczenie przez stronę opłaty w odpowiedniej wysokości.

Akty prawne regulujące wysokość opłat w poszczególnych sprawach:

  • ·         Opłaty obowiązujące w sprawach cywilnych:

https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/download/ustawa-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych-1566387978.rtf

https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/download/kodeks-postepowania-cywilnego-1566387978.rtf

  • Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy):

 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym

  • Opłaty (Rejestr Zastawów):

- od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów: wpis stały w kwocie 200 zł,

- od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów: wpis stały w kwocie 100 zł,

- od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów: wpis stały w kwocie 100 zł.

Opłata kancelaryjna

Jest to opłata pobierana za wydanie z akt sprawy odpisu lub kopii dokumentu.

  • Opłaty kancelaryjne w sprawach karnych:

- poświadczony odpis, wypis lub wyciąg – 6 zł za każdą stronicę,

- zaświadczenie - 6 zł za każdą stronicę,

- wydanie kserokopii - 1 zł za każdą stronicę.

 

  • Opłaty kancelaryjne w sprawach cywilnych:

 

- poświadczony odpis, wypis lub wyciąg – 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności - 20 zł  za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- zaświadczenie - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,

- wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia -
20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych,

- wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy - 20 zł za każde rozpoczęte
20 stron wydanego dokumentu

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji