Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • I Ns 634/20

  25-03-2022

  Na podstawie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zw.
  z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się uprawnionych, tj. następców prawnych Zygmunta Szymkowiaka, zmarłego dnia 04.05.2013 r., do odbioru depozytu sądowego w kwocie 8.881 zł złożonego w tutejszym Sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 31.08.2020 roku w sprawie sygn. akt: I Ns 634/20 w terminie 10 lat od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu – pod rygorem likwidacji depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 614/19

  15-03-2022

  Na podstawie art. 118 a ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się uprawnionego Grzegorza Kisiela do odbioru depozytu sądowego w kwocie 1.158 zł złożonego w tutejszym Sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 01.10.2019 roku wydanego w sprawie sygn. akt: I Ns 614/19 (dotyczy odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w gm. Poczesna, obręb Słowik, oznaczonej jako działka 491/2, powstałej z podziału działki nr 491 oraz jako działka 575/2, powstałej z podziału działki nr 575), w terminie 10 lat od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu – pod rygorem likwidacji depozytu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 748/19

  15-03-2022

  Na podstawie art. 118 a ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się uprawnionego / uprawnionych do odbioru depozytu sądowego w kwocie 1.431 zł złożonego w tutejszym Sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 25.09.2019 roku wydanego w sprawie sygn. akt: I Ns 748/19 (dotyczy odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w gm. Poczesna, obręb Słowik, oznaczonej jako działka 448/11, powstałej z podziału działki nr 448/5), w terminie 10 lat od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu – pod rygorem likwidacji depozytu;

  Czytajwięcejo: