Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV Nsm 1537/19/5

  Sygnatura akt IV Nsm 1537/19

   

   

  POSTANOWIENIE

   

  Dnia 10 maja 2022 roku

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

  w składzie następującym:

              Przewodniczący:        Sędzia Agnieszka Matuszewska  

  po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2022 roku, w Poznaniu                                                                                                                                                                                                        

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu

  przy uczestnictwie Sandry Stypińskiej-Mikołajczyk, Dariusza Mikołajczyka 

  o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Dariusza Mikołajczyka

   

   

   

  POSTANAWIA:

   

  ustanowić kuratora w osobie adw. Eweliny Pernet-Szóstak dla nieznanego z miejsca pobytu Dariusza Mikołajczyka ur. 17 listopada 1981 r. w Poznaniu, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

   

   

   Sędzia Agnieszka Matuszewska