Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV RNs 438/19

  28-02-2020

  Sygn. akt  IV RNs 438/19

  POSTANOWIENIE

                                                                                                Dnia 21 stycznia 2020 roku                                     

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: sędzia Iwona Wroniak-Runowska

  po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z wniosku Gminy Częstochowa reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy

  przy uczestnictwie Jacka Dzido

  o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

   

  postanawia:

  na podstawie art. 144 § 1 kpc ustanowić kuratora w osobie Elżbiety Lenartowicz dla nieznanego z miejsca pobytu Jacka Dzido ur. 17 września 1980 roku, ostatnio zamieszkałego w Swarzędzu przy ul. Żurawiej 12, w celu reprezentowania jego interesów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym pod numerem SO.7235.69.2017.AW w sprawie wymeldowania przejęcia przez Gminę Częstochowa pojazdu marki Nissan Almera nr rej. PZ 1088C, którego właścicielem jest Jacek Dzido.                                              

  sędzia Iwona Wroniak-Runowska

   

                                                              

  Czytajwięcejo: