Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV RC 41/19

  Sygn. akt  IV RC 41/19

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 18 czerwca 2019 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący SSR Krzysztof Kaźmierski

  po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z powództwa  małoletniej Julianny Ganski

  działającej przez przedstawicielkę ustawową Izabelę Nowicką

  przeciwko       Piotrowi Gansce

  o podwyższenie alimentów

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Piotra Ganski

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Marty Urbańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Piotra Ganski ur. 27 grudnia 1972 roku, syna Mariana i Ireny, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu, ul. Długosza 19/1, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o podwyższenie alimentów.                           

  SSR Krzysztof Kaźmierski

   

 • IV Nsm 1216/18/4

  Sygn. akt  IV Nsm 1216/18

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 12 sierpnia 2019 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: sędzia Iwona Wroniak-Runowska

  po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z wniosku                      Oguzhan Yildirim

  przy uczestnictwie        Lojain Almehiyani

  o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  o zezwolenie na wydanie paszportu

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Lojain Almehiyani

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Kamila Płowuchy dla nieznanej z miejsca pobytu Lojain Almehiyani ur. 17 września 1991 roku w Jeddah (Arabia Saudyjska), córki Mosaed i Aysha, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Milczańskiej 1/120, w celu reprezentowania jej interesów w sprawie o zezwolenie na wydanie paszportu.               

  sędzia Iwona Wroniak-Runowska