Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV Nsm 868/19/8

  Sygn. akt  IV Nsm 868/19

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 16 października 2020 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: sędzia Magdalena Koczorowska

  po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z wniosku                     Katarzyny Nowajczyk

  przy uczestnictwie        Konrada Nowajczyka

  o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Konrada Nowajczyka

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie adw. Małgorzaty Mazur-Stepaniak dla nieznanego z miejsca pobytu Konrada Nowajczyka ur. 22 stycznia 1981 roku, syna Andrzeja i Bożeny, ostatnio zamieszkałego w Rabowicach przy ul. Olszynowej 26e/1, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej i zmianę nazwiska dzieci                                  

   

   

  sędzia Magdalena Koczorowska