Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV Nsm 1301/18

  13-03-2019

  Sygn. akt  IV Nsm 1301/18

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 11 lutego 2019 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: SSR Krzysztof Kaźmierski

  po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z urzędu

  przy uczestnictwie Magdaleny Rozmarynowskiej, Grzegorza Szymańskiego i Zbigniewa Sypniewskiego

  o ograniczenie władzy rodzicielskiej i pozbawienie władzy rodzicielskiej

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Grzegorza Szymańskiego

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Kamila Płowuchy dla nieznanego z miejsca pobytu Grzegorza Szymańskiego ur. 03 lipca 1993 roku, syna Tomasza i Marzeny, ostatnio zamieszkałego Poznań, os. Stare Żegrze 169/24, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.                                      

  SSR Krzysztof Kaźmierski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Czytajwięcejo:
 • VIIIRNpw 352/96

  08-09-2019

   

         

                                   POSTANOWIENIE

                                                                                                    Dnia  1 lutego 2019 r.                                    

   

  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący SSR Eugeniusz Bosacki

  po rozpoznaniu w dniu 1  lutego 2019 r. w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  w sprawie Przemysława Bednarka, Łukasza Ignasiaka, Mariusza Kendzia, Radosława Pruss, Tomasza Straszewskiego

   

  postanawia

   

    wezwać osobę uprawnioną do obioru w ciągu 3 lat z depozytu sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dowodów rzeczowych w postaci: kurtki męskiej koloru czarnego, radioodtwarzacza marki Blaupunkt nr BP 8480B2743835, latarki koloru czarnego UCAR, kluczyka samochodowego, radioodtwarzacza samochodowego CR 3055 nr 90050672, części porcelanowej koloru białego, kasety magnetofonowej, fragmentu drutu kolczastego, kurtki koloru czarnego z metką CARTIER, siatki plastikowej SMERF,  niepełnej paczki podpasek Always zapisanych w księdze dowodów rzeczowych pod pozycją 321/1996. W razie niepodjęcia depozytu zostanie on zlikwidowany.

   

   

                                 SSR Eugeniusz Bosacki