Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV Nsm 140/21/3

  Sygnatura akt IV Nsm 140/21                                                                                                                

  POSTANOWIENIE

   

  Poznań, dnia 11 października 2021 r.

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

  Przewodniczący      SSR Krzysztof Kaźmierski

  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu  11 października 2021 r. sprawy

  z wniosku Urszuli Mazurek

  przy udziale Leny Mazurek-Grzesiak, Sandry Mazurek

  o ograniczenie władzy rodzicielskiej

   

  POSTANAWIA:

   

  dla nieznanej z miejsca pobytu Sandry Mazurek ostatnio zam. Lębork, ul. Staromiejska 17D ustanowić kuratora w osobie r. pr. Kamila Płowuchy celem reprezentowania nieobecnej w toczącym się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej Sandry Mazurek nad mał. Leną Mazurek-Grzesiak;