Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IVRC 748/18

  22-12-2019

  Sygn. akt: IV RC 748/18

   

   

   

                             POSTANOWIENIE 

   

   

                                                                                       Dnia 26 listopada 2019r.

  Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019r., w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym sprawy

  z powództwa mał. Julii Janygi oraz mał. Mai Janygi reprezentowanych przez matkę Sylwię Rogacką

  przeciwko Wojciechowi Janydze

  o alimenty

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Janygi

   

  postanawia:

  1. Dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Janygi ustanowić kuratora w osobie adwokat Małgorzaty Mazur-Stepaniak, celem reprezentowania pozwanego w sprawie z powództwa mał. Julii Janygi oraz mał. Mai Janygi reprezentowanych przez matkę Sylwię Rogacką

  przeciwko Wojciechowi Janydze o alimenty, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RC 748/18.

  2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

  3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

   

  Starszy referendarz sądowy

      Aleksandra Świderska

  Czytajwięcejo:
 • IVRC 87/18

  10-01-2020

  Sygn. akt  IV RC 87/18

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 21 października 2019 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący sędzia Iwona Wroniak-Runowska

  po rozpoznaniu w dniu 21 października 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z powództwa   małoletniej Nikoli Kujawskiej

  działającej przez przedstawiciela ustawowego Krzysztofa Kowalskiego

  przeciwko       Monice Kujawskiej

  o alimenty

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Moniki Kujawskiej

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie aplikant radcowskiej Aleksandry Kowalskiej dla nieznanej z miejsca pobytu Moniki Kujawskiej ur. 28 maja 1979 roku, w Nysie, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 142/23, w celu reprezentowania jej interesów w sprawie o alimenty.                              

  sędzia Iwona Wroniak-Runowska

  Czytajwięcejo: