Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV RC 130/19

  Sygn. akt: IV RC 130/19

   

   

   

                             POSTANOWIENIE 

   

   

                                                                                       Dnia 03 października 2019r.

  Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  po rozpoznaniu w dniu 03 października 2019r., w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym sprawy

  z powództwa mał. Mai Piotrowskiej, mał. Szymona Piotrowskiego, mał. Poli Piotrowskiej reprezentowanych przez matkę Sarę Kwiran

  przeciwko Adamowi Piotrowskiemu

  o alimenty-podwyższenie

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Piotrowskiego

   

  postanawia:

  1. Dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Piotrowskiego ustanowić kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Michała Arnolda, celem reprezentowania pozwanego w sprawie z powództwa mał. Mai Piotrowskiej, mał. Szymona Piotrowskiego, mał. Poli Piotrowskiej reprezentowanych przez matkę Sarę Kwiran przeciwko Adamowi Piotrowskiemu o alimenty-podwyższenie, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RC 130/19.

  2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

  3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

   

  Starszy referendarz sądowy

      Aleksandra Świderska