Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • I Nc 5461/16

  I Nc 5461/16 - ustanowienie kuratora dla Hansa Lootze

  Czytajwięcejo:
 • V Ns 136/19

   

  ZARZĄDZENIE

   

  Poznań, dnia 6 marca 2019 r.

   

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny Anna Sarnecka

  po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 roku w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  w sprawie z wniosku Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  przy udziale Ingo Goldhammer

  o złożenie do depozytu sądowego

   

  zarządza:

   

  ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Ku Cytadeli 2/7, 61- 719 Poznań dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela Ingo Goldhammer.

   

   Referendarz sądowy Anna Sarnecka

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  "Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

 • V Ns 1060/12

   

  ZARZĄDZENIE

   

  Poznań, dnia 10 kwietnia 2019 r.

   

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny Anna Sarnecka

  po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  w sprawie z urzędu

  przy udziale Eweliny Sylwii Witt, Weroniki Józefowskiej i Damiana Józefowskiego

  o dokonanie spisu inwentarza spadku po zmarłym Grzegorzu Józefowskim

   

  zarządza:

   

  ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Ku Cytadeli 2/7, 61- 719 Poznań dla nieznanego z miejsca pobytu Damiana Józefowskiego

   

   Referendarz sądowy Anna Sarnecka

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  "Pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.