Konta bankowe

Konta bankowe

przy wyborze numerów kont bankowych należy uwzględnić właściwy Wydział, w którym toczy się (lub będzie złożona) sprawa, z uwzględnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej).

 konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)

Bank NBP O/O w Poznaniu


I Wydział Cywilny

(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)

67 1010 0055 3853 0041 9600 0001

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)


II Wydział Cywilny

(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)

40 1010 0055 3853 0041 9600 0002

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. II Co 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)


III Wydział Karny

13 1010 0055 3853 0041 9600 0003

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. III  K 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)


IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)

83 1010 0055 3853 0041 9600 0004

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. IV RNs 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)


V Wydział Cywilny

(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)

56 1010 0055 3853 0041 9600 0005

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. V Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)


VI Wydział Karny

29 1010 0055 3853 0041 9600 0006

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VI K 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)


VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

02 1010 0055 3853 0041 9600 0007

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VII RZ 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

Numer konta dla opłat za  zaświadczenia i odpisy z Rejestru Zastawów

02 1010 0055 3853 0041 9600 0007

Wnioski w zakresie zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów należy składać tylko osobiście !

 


Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS:

1. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000) wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.   

2. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

a)  przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 

b)  przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku:    88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)

3. Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek:


VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

72 1010 0055 3853 0041 9600 0008

Właściwość miejscowa: Luboń, Poznań, Puszczykowo oraz gminy: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VIII KRS 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)


IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

45 1010 0055 3853 0041 9600 0009

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. IX KRS 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

Uzyskiwanie Informacji z Ekspozytury Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - tel. 61 64 09 000

Numer konta dla opłat za zaświadczenia i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego

45 1010 0055 3853 0041 9600 0009

Wnioski w zakresie zaświadczeń i odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego należy składać tylko osobiście !

 


 

POZOSTAŁE KONTA BANKOWE

49 10101469 0071 7113 9800 0000 - sumy na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, na poczet spisu z inwentarza, rejestr spadkowy)

Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Informujemy, iż wpłaty i wypłaty bezgotówkowe w walucie obcej bank NBP realizuje przeliczając wartość waluty na złoty wg tabeli kursów NBP.

 86 1130 1017 0021 1000 1190 0004 - sumy depozytowe PLN (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

43 1130 1017 0021 1000 1190 0002 - sumy depozytowe EUR (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

59 1130 1017 0021 1000 1190 0005 - sumy depozytowe USD (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

70 1130 1017 0021 1000 1190 0001 - sumy depozytowe CHF (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

16 1130 1017 0021 1000 1190 0003 - sumy depozytowe GBP (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

 22 11301088 0001 3100 9620 0007 - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu)

Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"
PRZY KAŻDEJ WPŁACIE PROSIMY WPISAĆ SYGNATURĘ AKT SPRAWY, NR KD, NR NF, IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO ORAZ KOGO DOTYCZY WPŁATA.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2022-04-07
Publikacja w dniu:
2022-04-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-08-12
Publikacja w dniu:
2021-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-08-12
Publikacja w dniu:
2021-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-08-12
Publikacja w dniu:
2021-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-09-06
Publikacja w dniu:
2017-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-09-06
Publikacja w dniu:
2017-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Renata Czerwińska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-17
Publikacja w dniu:
2017-01-17
Opis zmiany:
korekta sygnatury sprawy Wydziału II Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-03
Publikacja w dniu:
2017-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-03
Publikacja w dniu:
2017-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-03
Publikacja w dniu:
2017-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-03
Publikacja w dniu:
2017-01-03
Opis zmiany:
b/d