Język migowy

Zasady komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1243) Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej „świadczeniem”.

Ustala się następującą procedurę świadczenia:
1. Osoba uprawniona, o której mowa wyżej, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

2. Zgłoszenie może być również dokonane poprzez złożony wniosek, który powinien zawierać: imię i nazwisko, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

3. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 można złożyć:
- w formie pisemnej –
na adres:

Oddział Administracyjny,
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań

- za pośrednictwem fax-u -
61-64-73-608

- za pośrednictwem poczty elektronicznej -
oddz.administracyjny@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

3. Po dokonaniu zgłoszenia tut. Sąd zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

4. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Sąd zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

Rejestr zmian dla: Język migowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-19
Publikacja w dniu:
2017-01-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-19
Publikacja w dniu:
2017-01-19
Opis zmiany:
b/d