IVRNs 442/20/7

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 11 września 2020 r.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

            Przewodniczący: sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

 

postanawia

ustanowić kuratora w osobie  r. pr. Marty Urbańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Michała Łukasza Duczkowskiego (PESEL: 84031107396), w celu celem reprezentacji i strzeżenia jego praw w postępowaniu prowadzonym przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, nr sprawy PINB/WOA/430/59/2018/6356.

 

sędzia Bartosz Krzysztof Sadura

Rejestr zmian dla: IVRNs 442/20/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Gos
Dokument z dnia:
2020-10-06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Opis zmiany:
b/d