IVRC 33/17

 

                           POSTANOWIENIE  

 

 

                                                                                     Dnia 01 czerwca 2017r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2017r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa małoletniego Alana Matyja, małoletniego Alexa Matyja reprezentowanych przez matkę Ines Narożny

przeciwko Adamowi Matyja

o alimenty

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Adama Matyja

 

postanawia:

1. Dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Matyja ustanowić kuratora w osobie adwokat Małgorzaty Mazur-Stepaniak, celem reprezentowania pozwanego w sprawie z powództwa małoletniego Alana Matyja, małoletniego Alexa Matyja reprezentowanych przez matkę Ines Narożny przeciwko Adamowi Matyja o alimenty, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RC 33/17.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: IVRC 33/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kowalska
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d