IVNsm 1188/17

            Sygn akt IV Nsm 1188/17

 

POSTANOWIENIE

                                                                                                                                             Dnia 29 grudnia  2017 r.                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Eugeniusz Bosacki

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Katarzyny Dobrowolskiej

przy uczestnictwie Janusza Piotra Klein

o   pozbawienie władzy rodzicielskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

postanawia

1.ustanowić kuratora w osobie Kamila Płowuchy dla nieznanego z miejsca pobytu Janusza Piotra Klein ostatnio zam. ul. Graniczna 32, Starzyński Dwór, 84 – 107 Starzyno celem reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej toczącej się przed SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu sygn IV Nsm 1188/17

2.skuteczność doręczenia pism kuratorowi uzależnić od upływu miesiąca od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń w SR Poznań Nowe Miasto i Wilda i UG Puck

                                     SSR Eugeniusz Bosacki

Rejestr zmian dla: IVNsm 1188/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Będzińska
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d