IV RNs 917/18

 

Sygn. akt IV RNs 917/18

 

                     P O S T A N O W I E N I E

 

                                                        Dnia 20 listopada 2018 roku

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodniczący :   SSR Karolina Olszewska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018r. w Poznaniu.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z urzędu

przy uczestnictwie Piotra Surdyk

o przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

 

p o s t a n a w i a :

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego umorzyć postępowanie w sprawie.

 

SSR Karolina Olszewska

 

UZASADNIENIE

 

 

            W dniu 20.11.2018r. uczestnik postępowania Piotr Surdyk podczas wysłuchania przed sędzią SSR Karoliną Olszewską na Oddziale Detoksykacji w Centrum Medycznego HCP sp. z o.o. Szpital im. Św. Jana Pawła II Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań  ul. 28 Czerwca 1965 nr 194 złożył do pisemnego protokołu oświadczenie, iż wyraża zgodę na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. W takim przypadku art. 26 ust. 1 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nakazuje umorzyć postępowanie w tego rodzaju sprawie, o czym orzeczono w powyższej sentencji postanowienia.

 

SSR Karolina Olszewska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: IV RNs 917/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2019-02-08
Publikacja w dniu:
2019-02-08
Opis zmiany:
b/d