IV RNs 441/20/7

Sygn. akt IV RNs 441/20

 

 

                                           POSTANOWIENIE  

 

                                                                                     Dnia  27 września 2021r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2021r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z urzędu

przy uczestnictwie Lisy Eugene

o przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Lisy Eugene

 

postanawia

1. Dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Lisy Eugene ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy, celem reprezentowania uczestnika postępowania w sprawie z urzędu przy uczestnictwie Lisy Eugene o przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RNs 441/20.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

Rejestr zmian dla: IV RNs 441/20/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Gos
Dokument z dnia:
2021-10-13
Publikacja w dniu:
2021-10-13
Opis zmiany:
b/d