IV RC 833/16

Sygn. akt  IV RC 833/16

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 26 października 2017 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Iwona Wroniak-Runowska

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa małoletniej Kornelii Nowak

reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową Magdalenę Szczublewską

przeciwko Hubertowi Nowakowi

o alimenty

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Huberta Nowaka

 

 

postanawia:

  1. ustanowić kuratora w osobie Wojciecha Mirona dla nieznanego z miejsca pobytu Huberta Nowaka de domo Daniluka ur. 08 lipca 1977 roku w Kościanie, syna Tadeusza i Marii, ostatnio zamieszkałego Poznań, os. Jagiellońskie 103/14, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o alimenty;
  2. o ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
  3. skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

                                     

SSR Iwona Wroniak-Runowska

 

Rejestr zmian dla: IV RC 833/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d