IV RC 668/18/7

Sygn. akt  IV RC 668/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 06 sierpnia 2019 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Bartosz Krzysztof Sadura

po rozpoznaniu w dniu 06 sierpnia 2019 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa małoletniej Emilii Chodorowskiej

działającej przez przedstawiciela ustawowego Marcina Chodorowskiego

przeciwko Karolinie Chodorowskiej

o podwyższenie alimentów

z powództwa małoletniego Szymon Chodorowskiej

działającego przez przedstawiciela ustawowego Marcina Chodorowskiego

przeciwko Karolinie Chodorowskiej

o podwyższenie alimentów

 

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Karoliny Chodorowskiej

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie Magdaleny Rogalli dla nieznanej z miejsca pobytu Karoliny Chodorowskiej ur. 17 października 1982 roku, córki Piotra i Małgorzaty, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu, os. Stefana Batorego 18/19, w celu reprezentowania jej interesów w sprawie z powództwa małoletniej Emilii Chodorowskiej i małoletniego Szymona Chodorowskiego o podwyższenie alimentów.                                           

SSR Bartosz Krzysztof Sadura

Rejestr zmian dla: IV RC 668/18/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Gos
Dokument z dnia:
2019-08-07
Publikacja w dniu:
2019-08-07
Opis zmiany:
b/d