IV RC 611/18

Sygn. akt  IV RC 611/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                          Dnia 07 marca 2019 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2019 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa małoletniej Julii Agacińskiej

działającej przez przedstawicielkę ustawową Hannę Agacińską

przeciwko Markowi Gargulowi

o podwyższenie alimentów

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Marka Gargula

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie adw. Eweliny Pernet-Szóstak dla nieznanego z miejsca pobytu Marka Gargula ur. 20 kwietnia 1961 roku, syna Stanisława i Janiny, ostatnio zamieszkałego w Jasieniu przy ul. Zielnej 76 w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o podwyższenie alimentów.                       

SSR Agnieszka Matuszewska

 

 

 

Rejestr zmian dla: IV RC 611/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
b/d