IV RC 564/19

Sygn. akt: IV RC 564/19

 

POSTANOWIENIE

 

 

                                                                                     Dnia 30 grudnia 2020r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa mał. Adriana Malinowskiego reprezentowanego przez matkę Sylwię Leszczowską

przeciwko Arkadiuszowi Malinowskiemu

o alimenty-podwyższenie

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

 

postanawia

1. Dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Arkadiusza Malinowskiego ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy, celem reprezentowania pozwanego w sprawie z powództwa mał. Adriana Malinowskiego reprezentowanego przez matkę Sylwię Leszczowską przeciwko Arkadiuszowi Malinowskiemu o alimenty-podwyższenie, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RC 564/19.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

 

Rejestr zmian dla: IV RC 564/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Domin
Dokument z dnia:
2021-01-14
Publikacja w dniu:
2021-01-14
Opis zmiany:
b/d