IV RC 549/18

Sygn. akt  IV RC 549/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                          Dnia 21 maja 2019 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa małoletniej Nikoli Szymańskiej i małoletniego Mateusza Szymańskiego          

działających przez przedstawicielkę ustawową Wioletę Szymańską        

przeciwko Dominikowi Szymańskiemu

o podwyższenie alimentów

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Dominika Szymańskiego

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie adw. Eweliny Pernet-Szóstak dla nieznanego z miejsca pobytu Dominika Szymańskiego ur. 24 października 1978 roku, syna Sławomira i Jolanty, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu na os. Jagiellońskim 7/34 w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o podwyższenie alimentów.                          

SSR Agnieszka Matuszewska

 

Rejestr zmian dla: IV RC 549/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d