IV RC 450/21/5

Sygn. akt  IV RC 450/21

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                          Dnia 08 grudnia 2021 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2021 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa małoletniej Poli Brzoskowskiej

reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową Katarzynę Dolińską

przeciwko Danielowi Brzoskowskiemu 

o alimenty

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie adw. Anastazji Wolskiej-Ryl dla nieznanego z miejsca pobytu Daniela Brzoskowskiego ur. 07 lipca 1978 roku w Białymstoku, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Dębowej 41/10 w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o alimenty.

        

Sędzia Agnieszka Matuszewska

Rejestr zmian dla: IV RC 450/21/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Gos
Dokument z dnia:
2022-01-14
Publikacja w dniu:
2022-01-14
Opis zmiany:
b/d