IV RC 400/17

Sygn. akt  IV RC 400/15

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 08 grudnia 2017 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2017 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa     małoletniej Agnieszki Baranowskiej

działającej przez przedstawicielkę ustawową Natalię Chmiel

przeciwko          Sebastianowi Baranowskiemu

o alimenty

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Sebastiana Baranowskiego

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie adw. Małgorzaty Mazur-Stepaniak dla nieznanego z miejsca pobytu Sebastiana Baranowskiego ur. 08 stycznia 1986 roku, syna Piotra i Haliny, ostatnio zamieszkałego Poznań, ul. Poznańska 44/19, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o alimenty.                            

SSR Agnieszka Matuszewska

 

 

 

Rejestr zmian dla: IV RC 400/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d