IV RC 301/21

Sygn. akt IV RC 301/21

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                     Dnia 07 kwietnia 2022r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 07 kwietnia 2022r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Marka Ratajczak

przeciwko Romualdowi Ratajczak

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

 

postanawia

1. Dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Romualda Ratajczak ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy, celem reprezentowania pozwanego w sprawie z powództwa Marka Ratajczak przeciwko Romualdowi Ratajczak o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RC 301/21.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

 

Rejestr zmian dla: IV RC 301/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Domin
Dokument z dnia:
2022-05-13
Publikacja w dniu:
2022-05-13
Opis zmiany:
b/d