IV RC 261/20

                                               P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                          Dnia 01 września 2020 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

            Przewodniczący: sędzia Krzysztof Kaźmierski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 01 września 2020 r., w Poznaniu

sprawy z powództwa małoletniej Izabeli Marciniak-Szuby

działającej przez przedstawicielkę ustawową Marię Marciniak

przeciwko Damianowi Szubie

o alimenty

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Damiana Szuby

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie r.pr. Marty Urbańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Damiana Szuby ur. 02 maja 1999 roku, syna Grzegorza i Żanety, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu na os. Zygmunta Starego 12/79, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o alimenty.    

sędzia Krzysztof Kaźmierski

 

Rejestr zmian dla: IV RC 261/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Jaguźny
Dokument z dnia:
2020-10-01
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Opis zmiany:
b/d