IV RC 222/18

Sygn. akt  IV RC 222/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                                 Dnia 27 grudnia 2018 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa małoletniego Alana Cichego

reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową Adriannę Cichą

przeciwko Robertowi Jankowiakowi

o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Jankowiaka

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie Waldemara Jankowiaka dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Jankowiaka ur. 02 marca 1994 roku, syna Tadeusza i Ewy, ostatnio zamieszkałego Poznań, ul. Piaskowa 6/1, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane.                

SSR Agnieszka Matuszewska

Rejestr zmian dla: IV RC 222/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d