IV RC 169/17 /1

 

            Sygn akt IV R C 169/17

 

POSTANOWIENIE

                                                                                                                                             Dnia 13 czerwca 2017 r.                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Eugeniusz Bosacki

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Danuty Piotr

przeciwko Eugeniuszowi Piotr

o   ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

postanawia

1.ustanowić kuratora w osobie Kamila Płowuchy dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Eugeniusza PIotr  ostatnio zam. Poznań ul. Falista 6/27 celem reprezentowania jego interesów w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej toczącej się przed SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu sygn IV R C 169/17

2.skuteczność doręczenia pism kuratorowi uzależnić od upływu miesiąca od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń w SR Poznań Nowe Miasto i Wilda i UM Poznań

                                     SSR Eugeniusz Bosacki

Rejestr zmian dla: IV RC 169/17 /1

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Jackowska
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d