IV R C 992/17/7

Sygn. akt  IV RC 992/17

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                                                 28 maja 2019 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Bartosz Krzysztof Sadura

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa małoletniej Lilianny Kwiatkowskiej-Lāce

działającej przez przedstawicielkę ustawową Sandrę Kwiatkowską

przeciwko Elgarsowi Lācisowi (Lācis)

o alimenty

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Elgarsa Lācisa

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie Magdaleny Rogalli dla nieznanego z miejsca pobytu Elgarsa Lācisa ur. 25 lutego 1984 roku, w Līvāni, nieposiadającego miejsca zamieszkania w Polsce, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o alimenty.                                             

SSR Bartosz Krzysztof Sadura

Rejestr zmian dla: IV R C 992/17/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Gos
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Gos
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Gos
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d