IV Nsm541/16

Sygn. akt  IV Nsm 541/16

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 19 maja 2017 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Iwona Wroniak-Runowska

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku         Mileny Stelmaszewskiej

przy udziale      Marcina Misterskiego

o pozbawienie władzy rodzicielskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Misterskiego

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie r.pr. Kamila Płowuchy dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Misterskiego ur. 05 maja 1990 roku, syna Macieja i Anny, ostatnio zamieszkałego Poznań, os. Piastowskie 93/17, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.                                       

SSR Iwona Wroniak-Runowska

Rejestr zmian dla: IV Nsm541/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
b/d