IV Nsm 88/20/2

Sygn. akt IV Nsm 88/20

 

 

 

                           POSTANOWIENIE 

 

 

                                                                                     Dnia 30 lipca 2020r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2020r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Elżbiety Łężak

przy uczestnictwie Magdaleny Danielewicz, Rafała Sierockiego

o pozbawienie władzy rodzicielskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu 

 

postanawia:

1. Dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Rafała Sierockiego ustanowić kuratora w osobie adwokat Małgorzaty Mazur-Stepaniak, celem reprezentowania uczestnika postępowania w sprawie z wniosku Elżbiety Łężak przy uczestnictwie Magdaleny Danielewicz, Rafała Sierockiego o pozbawienie władzy rodzicielskiej, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV Nsm 88/20.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 88/20/2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2020-07-30
Publikacja w dniu:
2020-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2020-07-30
Publikacja w dniu:
2020-07-30
Opis zmiany:
b/d