IV Nsm 820/17

Sygn. akt  IV Nsm 818/17

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 26 lutego 2018 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku                       Natalii Chmiel

przy uczestnictwie          Sebastianowi Baranowskiemu

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Sebastiana Baranowskiego

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie adw. Marty Dudy-Głowali dla nieznanego z miejsca pobytu Sebastiana Baranowskiego ur. 08 stycznia 1986 roku, syna Piotra i Haliny, ostatnio zamieszkałego Poznań, ul. Poznańska 44/19, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka.                                

SSR Agnieszka Matuszewska

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 820/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d