IV Nsm 1379/19

Sygn. akt  IV Nsm 1379/19

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                          Dnia 09 grudnia 2019 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący sędzia Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2019 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu            

przy uczestnictwie Agaty Andrzejewskiej, Bartosza Woźniaka

o pozbawienie władzy rodzicielskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Bartosza Woźniaka

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie adw. Rafała Tuszewskiego dla nieznanego z miejsca pobytu Bartosza Woźniaka ur. 27 czerwca 1978 roku, syna Andrzeja i Hanny, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 12/71, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.                

sędzia Agnieszka Matuszewska

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 1379/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2020-01-07
Publikacja w dniu:
2020-01-07
Opis zmiany:
b/d