IV Nsm 1337/20

Sygn. akt  IV Nsm 1337/20

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                           Dnia 27 kwietnia 2022 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący: sędzia Iwona Wroniak-Runowska

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2022 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Renaty Witczak

przy uczestnictwie Roberta Plaskacza 

o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej 

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie r.pr. Marty Urbańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Janusza Plaskacza ur. 16 kwietnia 1975 roku w Środzie Wielkopolskiej, ostatnio zamieszkałego w Polsce w  Kostrzynie przy ul. Kościuszki 3/2 w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

        

sędzia Iwona Wroniak-Runowska

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 1337/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Domin
Dokument z dnia:
2022-05-12
Publikacja w dniu:
2022-05-12
Opis zmiany:
b/d