IV Nsm 1183/18

Sygn. akt  IV Nsm 1183/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                          Dnia 10 lutego 2020 roku                                     

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący sędzia Agnieszka Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 roku, w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

z urzędu

przy uczestnictwie Patrycji Bury

o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej

oraz sprawy z urzędu

przy uczestnictwie Marcina Wiszniewskiego

o pozbawienie władzy rodzicielskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Wiszniewskiego

 

 

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie adw. Eweliny Pernet-Szóstak dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Wiszniewskiego ur. 05 lutego 1984 roku, syna Stanisława i Urszuli, ostatnio zamieszkałego w Oleśnicy Śląskiej przy ul. Lotniczej 39a, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.                  

sędzia Agnieszka Matuszewska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 1183/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d