IV Nsm 1181/20

Sygn. akt IV Nsm 1181/20

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                     Dnia 12 stycznia 2022r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2022r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Michała Zmitrukiewicz

przy uczestnictwie Marii Złatanowej-Zmitrukiewicz

o odebranie dziecka

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

 

postanawia

1. Dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Marii Złatanowej-Zmitrukiewicz ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy, celem reprezentowania uczestniczki postępowania w sprawie z wniosku Michała Zmitrukiewicz przy uczestnictwie Marii Złatanowej-Zmitrukiewicz o odebranie dziecka, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV Nsm 1181/20.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

Rejestr zmian dla: IV Nsm 1181/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Domin
Dokument z dnia:
2022-01-14
Publikacja w dniu:
2022-01-14
Opis zmiany:
b/d