IV Nsm 1087/21

Sygn. akt IV Nsm 1087/21

 

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                     Dnia 27 kwietnia 2022r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2022r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Emilii Kucz

przy uczestnictwie Szymona Burzy

o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

 

postanawia

1. Dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Szymona Burzy ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy, celem reprezentowania uczestnika postępowania w sprawie z wniosku Emilii Kucz przy uczestnictwie Szymona Burzy o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV Nsm 1087/21.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

 

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 1087/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Domin
Dokument z dnia:
2022-05-10
Publikacja w dniu:
2022-05-10
Opis zmiany:
b/d