IV Nsm 1069/19

Sygn. akt: IV Nsm 1069/19

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                     Dnia 02 września 2021r.

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 02 września 2021r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

sprawy z wniosku Karoliny Grembowskiej

przy uczestnictwie Marcina Dobrowolskiego

o ograniczenie władzy rodzicielskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu  

 

postanawia

1. Dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Marcina Dobrowolskiego ustanowić kuratora w osobie adwokat Małgorzaty Mazur-Stepaniak, celem reprezentowania uczestnika postępowania w sprawie z wniosku Karoliny Grembowskiej przy uczestnictwie Marcina Dobrowolskiego o ograniczenie władzy rodzicielskiej, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV Nsm 1069/19.

2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 1069/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Domin
Dokument z dnia:
2021-09-07
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Opis zmiany:
b/d