IV Nsm 1003/17

Sygn. akt: IV Nsm 1003/17

 

 

 

                           POSTANOWIENIE 

 

 

                                                                                     Dnia 01 marca 2018r.

 

Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2018r., w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Iwony Walczak

przy uczestnictwie Łukasza Rosadzińskiego

o pozbawienie władzy rodzicielskiej

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Łukasza Rosadzińskiego

 

postanawia:

 

ustanowić kuratora w osobie adw. Pauliny Czyczewskiej dla nieznanego z miejsca pobytu Łukasza Rosadzińskiego ur. 16.07.1981r., ostatnio zamieszkałego w Poznaniu, ul. Górnicza 2/191, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

 

Starszy referendarz sądowy

    Aleksandra Świderska

 

 

Rejestr zmian dla: IV Nsm 1003/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Osowska
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d