V Ns 2309/16

Sygnatura akt V Ns 2309/16

„Dnia 06 grudnia 2016r. do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziału V Cywilnego wpłynął akt notarialny – protokół obejmujący wykaz inwentarza złożony przez Martynę Senską i Darię Senską po Andrzeju Senskim, zmarłym dnia 26 stycznia 2016r. w Poznaniu (numer PESEL 66090800650), ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, Osiedle Orła Białego Nr 77 m 1.”

Jednocześnie Sąd poucza, że:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni;

- osoby wskazane w art. 637 par. 1 kpc (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobierca, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Poznań, dnia 12 maja 2017 r.

                                                                                  Ref. Sąd.  Marta Kuśnierczyk

Rejestr zmian dla: V Ns 2309/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d