Punkt Informacyjny

 

BOI

Punkt Informacyjny, będący głównym ogniwem Biura Obsługi Interesantów, mieści się w budynku Sądu przy :

 • Al. Marcinkowskiego 32 - hol (parter) - sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich
 • ul. Chlebowej 4/8- hol (parter) - sprawy gospodarcze rejestru zastawów oraz krajowego rejestru sądowego

 

61 640 90 00

 Struktura menu telefonicznego Biura Obsługi Interesantów:

       1    Automatyczna informacja o stanie sprawy

             • 1  Wydział I Cywilny

             • 2  Wydział II Cywilny

            • 3  Wydział III Karny

            • 4 itd.

       2    Biuro Obsługi Interesanta

           • 1  Sprawy cywilne, rodzinne i karne

           • 2  Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego

           • 3  Sprawy Krajowego Rejestru Zastawów i Oddziału Centralnej Informacji

           • 4  Biuro Monitora Sądowego i Gospodarczego

           • 5  Pozostałe sprawy

           • 0  Powrót do głównego menu

      3    Czytelnia Akt

           • 1  Czytelnia Akt na alei Marcinkowskiego

           • 2   Czytelnia Akt na ulicy Chlebowej

           • 0   Powrót do głównego menu

 

boi@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl (informacje za wyjątkiem informacji w sprawach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów)

 

Godziny urzędowania

 

Do zakresu działania m.in. należy:

 • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.


Szczegółowy zakres zadań Biura Obsługi Interesantów określa Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu opublikowany na stronie tut. Sądu w zakładce „Regulaminy i zarządzenia”

Uwagi :

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie wypełniają formularzy urzędowych za strony /wnioskodawców / uczestników postępowania.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek, co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przez Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

Kierownik Biura Obsługi Interesantów - Magdalena Dzierżak

Al. Marcinkowskiego 32

61 - 745 Poznań

pokój 25

61 647 36 09

 

 

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-02-04
Publikacja w dniu:
2021-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-02-03
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-02-03
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stróżyk
Dokument z dnia:
2021-02-02
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stróżyk
Dokument z dnia:
2021-02-02
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stróżyk
Dokument z dnia:
2021-02-02
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stróżyk
Dokument z dnia:
2021-02-02
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-02-02
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
aktualizacja wpisu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji