II Cz 85/20

Sygn. akt II Cz 85/20

 

P  O  S  T  A  N O W  I  E  N  I  E

Dnia 16 czerwca 2020r.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wilk-Klapczyńska (spr.)

                             Sędzia  Małgorzata Kopyść-Kuczyńska

                             Sędzia  Izabela Śwital

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej ze skargi wierzyciela Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Sopocie   

przy uczestnictwie spadkobierców dłużnika Heleny Różańskiej

 

na czynność Zastępcy odwołanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Jakuba Witosławskiego  tj. postanowienie z dnia 2 października 2019r. w sprawie KM 497/11 tj. obciążenie wierzyciela opłatą egzekucyjną z art. 29 ukk w wysokości 246,00 zł.  

 

w przedmiocie zażalenia Wierzyciela wniesionego w dniu 3 marca 2020r. na postanowienie Sądu z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie II Co 4849/19    

postanawia:                  

oddalić zażalenie.

 

Małgorzata Kopyść-Kuczyńska                     Agnieszka Wilk-Klapczyńska                       Izabela Śwital

 

Pouczenie

Postanowienie jest niezskarżalne, a sąd sporządzi jego uzasadnienie na wniosek zgłoszony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł (art 397 § 2 kpc.).

Rejestr zmian dla: II Cz 85/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2020-06-18
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
b/d