II Cz 81/20

Sygn. akt II Cz 81/20

 

P  O  S  T  A  N O W  I  E  N  I  E

Dnia 16 czerwca 2020r.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wilk-Klapczyńska (spr.)

                             Sędzia  Małgorzata Kopyść-Kuczyńska

                             Sędzia  Izabela Śwital

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej ze skargi wierzyciela Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Sopocie   

przy uczestnictwie spadkobierców dłużnika Janusza Byczyka

 

na czynność Zastępcy odwołanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Jakuba Witosławskiego  tj. postanowienie z dnia 20 września 2019r. w sprawie KM 392/10 tj. obciążenie wierzyciela opłatą egzekucyjną z art. 29 ukk w wysokości 682,50 zł.  

 

w przedmiocie zażalenia Wierzyciela z dnia 28 lutego 2020r. na postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie II Co 4814/19    

postanawia:                  

oddalić zażalenie.

 

Małgorzata Kopyść-Kuczyńska              Agnieszka Wilk-Klapczyńska                  Izabela Śwital

 

Pouczenie

Postanowienie jest niezaskarżalne, a sąd sporządzi jego uzasadnienie na wniosek zgłoszony w  terminie 7 dni o dnia doręczenia postanowienia, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł. (art. 397 § 2 kpc )

Rejestr zmian dla: II Cz 81/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2020-06-18
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
b/d